Srednješolci

Zaradi usklajevanja terminov je potrebna najava skupin en teden vnaprej.

Prijave sprejemamo od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na tel: 03 897 68 41 ali na elektronski naslov: info@galerijavelenje.si

Več informacij: Kornelija Križnič, tel.: 03 897 68 41, kornelija.kriznic@galerijavelenje.si

Kulturni dan

Namen kulturnega dneva v Galeriji Velenje je ponuditi prostor, kjer bodo dijaki izbrano temo raziskovali s pomočjo različnih interaktivnih pristopov. Hkrati bomo skupaj poskušali najti povezavo med umetnostjo, kreativnimi industrijami in novimi tehnologijami, vključili pa bomo tudi medpredmetno povezovanje.

Za: SŠ

Cena: 3 EUR

Likovna vzgoja v galeriji

Vsem profesorjem želimo omogočiti skupno načrtovanje učnih ur likovne vzgoje v galerijskih prostorih. Vsebino pripravimo in prilagodimo tako, da ustreza obravnavanemu delu učnega načrta. Dijaki se seznanijo z novimi likovnimi pojmi. Po predhodnem dogovoru s profesorjem pripravimo ogled likovnih del iz našega slikarskega, grafičnega in kiparskega depoja ali aktualne razstave. Sledi ustvarjalni del, ki v galerijskem prostoru ponudi drugačne likovne pristope.

Za: SŠ

Brezplačno

Voden ogled aktualne razstave

Voden ogled je vezan na redni razstavni program, ki je oblikovan tako, da predstavi sodobne slovenske likovne ustvarjalce. Poudarek vodenja namenimo aktivnemu spodbujanju kritičnega razmišljanja o postavitvah in pogovoru o aktualnih likovnih temah.

Za: SŠ

Brezplačno

Na Velenjskem gradu

Z dijaki se sprehodimo do Velenjskega gradu, kjer sledi ogled stalne zbirke Slovenske sodobne umetnosti, ki sistematično nastaja že od leta 1978. Razstavljena so izbrana dela avtorjev od impresionizma do sodobnega časa. Ogled temelji na aktivnem vključevanju dijakov v raziskovanje umetnosti.  Po dogovoru s profesorji sledi tudi ustvarjalna delavnica na izbrano likovno temo.

Za: ŠŠ

Cena: 2 EUR

Lov za spomeniki - od aprila do oktobra

Program je namenjen medpredmetnemu povezovanju zgodovine, družbe, likovnega snovanja in umetnostne zgodovine ter vključuje interaktivni ogled desetih javnih spomenikov v središču Velenja. Udeleženci spoznajo pomen spomenikov in njihovih avtorjev, seznanijo se s pojmom javni spomenik ter z njegovo vlogo v javnem prostoru, spoznajo zgodovino domačega kraja in del njegove kulturne dediščine. Po predhodnem dogovoru ogled zaključimo z ustvarjalno delavnico.

Za: SŠ

Cena: 2 EUR

Spoznajmo umetnika

Kulturno-izobraževalna delavnica temelji na spoznavanju izbranih svetovnih umetnikov in njihovih del. Namen delavnice je na zanimiv način spoznati ne le umetniške stvaritve priznanih avtorjev, temveč tudi osebe, ki stojijo za deli. Z obiskovalci se podamo v življenje in čas izbranega umetnika ter spoznamo njegovo življenjsko zgodbo in dejstva, ki so ga pripeljala do njegovega uspeha. V kreativnem delu delavnice se preizkusimo kot znani ustvarjalci in s pomočjo reprodukcij ter slikovnega gradiva ustvarimo svoje umetniško delo.

Za: SŠ

Cena: 2 EUR

Razstava - INVENTURA

Zaključna razstava dijakov Strokovne in splošne gimnazije Velenje, likovna smer. Dijaki vseh letnikov umetniške gimnazije se predstavijo z deli, ki so jih ustvarili v učnem procesu preteklega šolskega leta pri strokovnih predmetih risanja, slikanja, likovne teorije in predstavitvene tehnike. Otvoritev in ogled razstave priporočamo tudi učencem 8. in 9. razredov, ki se odločajo o nadaljnjem šolanju na Gimnaziji Velenje.

Brezplačno

Naročite se na naše e-novice!
Z e-novicami boste vedno na tekočem z dogajanjem v Galeriji Velenje!