Predšolski otroci

»Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja.« (Kurikulum za vrtce, 1999).

Zaradi usklajevanja delavnic in vodstev je potrebna najava skupin en teden vnaprej.

Prijave sprejemamo od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na tel: 03 897 68 41 ali na elektronski naslov: info@galerijavelenje.si

Več informacij: Kornelija Križnič, tel.: 03 897 68 41, kornelija.kriznic@galerijavelenje.si

Prvi obiski Galerije Velenje

Prvi obiski Galerije Velenje

Ob obisku Galerije Velenje si otroci ogledajo prenovljeno galerijsko stavbo ter se seznanijo s poslanstvom galerije in z delom kustosa ter z načeli kulturnega obnašanja. V obisk lahko vključimo tudi ogled depoja, kjer otrokom predstavimo, kako varujemo kulturno dediščino. Skupaj se seznanimo z načeli kulturnega obnašanja. Pridobljeno znanje utrdimo z ustvarjalno delavnico, kjer izdelamo prav posebno Kulturno knjigo.

Za: predšolsko stopnjo 4+

Brezplačno

Likovna vzgoja v galeriji

Vsem vzgojiteljem želimo omogočiti skupno načrtovanje učnih ur likovne vzgoje v galerijskih prostorih. Vsebino pripravimo in prilagodimo tako, da ustreza obravnavanemu delu učnega načrta. Otroci se seznanijo z novimi likovnimi pojmi. Po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem pripravimo ogled likovnih del iz našega slikarskega, grafičnega in kiparskega depoja ali aktualne razstave. Sledi ustvarjalni del, ki v galerijskem prostoru ponudi drugačne likovne pristope. Izdelke z delavnic razstavimo tudi na steni naše galerije za najmlajše - v Ku ku galeriji.

Za: predšolsko stopnjo 4+

Brezplačno

Na Velenjskem gradu

Z otroki se sprehodimo do Velenjskega gradu, kjer sledi ogled stalne zbirke Slovenske sodobne umetnosti, ki sistematično nastaja že od leta 1978. Razstavljena so izbrana dela avtorjev od impresionizma do sodobnega časa. Ogled temelji na aktivnem vključevanju otrok v raziskovanje umetnosti. Po dogovoru z vzgojitelji sledi tudi ustvarjalna delavnica na izbrano likovno temo.

Za: predšolsko stopnjo 4+

Cena: 2 EUR

Lov za spomeniki - od aprila do oktobra

Program je namenjen medpredmetnemu povezovanju zgodovine, družbe, likovnega snovanja in umetnostne zgodovine ter vključuje interaktivni ogled desetih javnih spomenikov v središču Velenja. Udeleženci spoznajo pomen spomenikov in njihovih avtorjev, seznanijo se s pojmom javni spomenik ter z njegovo vlogo v javnem prostoru, spoznajo zgodovino domačega kraja in del njegove kulturne dediščine. Po predhodnem dogovoru ogled zaključimo z ustvarjalno delavnico. Ogled in delavnice so prilagojeni posamezni starostni stopnji.

Za: predšolsko stopnjo 4+

Cena: 2 EUR

Spoznajmo umetnika

Kulturno-izobraževalna delavnica temelji na spoznavanju izbranih svetovnih umetnikov in njihovih del. Namen delavnice je na igriv in zanimiv način spoznati ne le umetniške stvaritve priznanih avtorjev, temveč tudi osebe, ki stojijo za deli. Z obiskovalci se podamo v življenje in čas izbranega umetnika ter spoznamo njegovo življenjsko zgodbo in dejstva, ki so ga pripeljala do njegovega uspeha. V kreativnem delu delavnice se preizkusimo kot znani ustvarjalci in s pomočjo reprodukcij ter slikovnega gradiva ustvarimo svoje umetniško delo.

Za: predšolsko stopnjo 4+

Cena: 2 EUR

Naročite se na naše e-novice!
Z e-novicami boste vedno na tekočem z dogajanjem v Galeriji Velenje!