Predšolski otroci

REZERVACIJA IN PRIJAVA NA PEDAGOŠKE PROGRAME: 

Tel: 03/828 00 10

E-mail: info@galerijavelenje.si

Zaradi usklajevanja terminov je potrebna najava skupin en teden vnaprej.

Galerija za male umetnike

Galerije za male umetnike

Aktivnost je prilagojena starostni skupini predšolskih otrok. Otroke v prijetnem in igrivem vzdušju pospremimo skozi razstavne prostore.

Najmlajši preko poučnih ustvarjalnih iger spoznajo galerijski bonton in poklice, ki so povezani z galerijo. Ogledajo si aktualno razstavo in na zabaven način stopijo v svet sodobne likovne umetnosti. Otroke spodbujamo v opisovanje, pojasnjevanje, poslušanje druge drugega, izražanje mnenj in idej. Glede na vsebino razstave vključimo tudi krajše igre ali likovne naloge, ki so prilagojene starostni skupini otrok.


K L J U Č N I  C I L J I


— spoznavanje dela v galeriji in načela kulturnega
obnašanja,
— spodbujanje radovednosti do umetnosti in njene
raznolikosti,
— razvijanje domišljije, ustvarjalnosti in motoričnih
spretnosti.


C E N A
brezplačno


S T A R O S T N A  S K U P I N A
Predšolska stopnja, 4+


T R A J A N J E
30–60 minut

Naročite se na naše e-novice!
Z e-novicami boste vedno na tekočem z dogajanjem v Galeriji Velenje!