Osnovnošolci

Zaradi usklajevanja terminov je potrebna najava skupin en teden vnaprej.

Prijave sprejemamo od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na tel: 03 897 68 41 ali na elektronski naslov: info@galerijavelenje.si

Več informacij: Kornelija Križnič, tel.: 03 897 68 41, kornelija.kriznic@galerijavelenje.si  

Kaj je galerija?

Učenci se seznanijo z galerijsko ustanovo, njenim poslanstvom in delom, ogled zaključijo z reševanjem križanke.

Primerno za 1. triletje

Čas trajanja: 45 minut ali po dogovoru

Vstopnine ni!

Javni spomeniki v Velenju – vodeni ogled (april - oktober)

Ogled vključuje deset javnih spomenikov v središču Velenja. Udeleženci spoznajo pomen spomenikov, avtorje in upodobljence, spoznajo pojem javni spomenik in njihovo vlogo v javnem prostoru.

Program je povezan z vsebinami učnega načrta: spoznavanje zgodovine domačega kraja, kulturnih in zgodovinskih osebnosti, prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje kulturne dediščine.

Vsebina in trajanje ogleda je prilagojena starosti skupine.

Primerno za 1., 2. in 3. triletje

Program priporočamo za kulturne dneve

Čas trajanja: 60 minut ali po dogovoru

Vstopnine ni!

Stalna razstava Slovenske sodobne umetnosti – Gorenje na Velenjskem gradu.

Stalna zbirka je sistematično nastajala od leta 1978. Razstavljena so izbrana dela avtorjev od impresionizma do sodobnega časa. Na ogled je 65 slikarskih in kiparskih likovnih del različnih tehnik, motivov, vsebin, stilov…, ki nudijo široko osnovo za razvijanje opazovanja, razumevanja in doživljanja umetniških del. Po dogovoru pripravimo tudi tematsko vodenje v skladu z učnim načrtom.

Čas trajanja: 45 - 60 minut

Razstave v Galeriji na Titovem trgu 5

Vodeni ogled je vezan na redni razstavni program, ki je oblikovan na predstavitvi sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev. Po razstavi vodi kustos razstave ali kustos pedagog. Po dogovoru ogled sklenemo z delavnico.

Primerno za 1., 2. in 3. triletje

Čas trajanja: 45 minut

Vstopnine ni!

Razstava – Inventura

Zaključna razstava dijakov Strokovne in splošne gimnazije Velenje, likovna smer. Dijaki vseh letnikov umetniške gimnazije se predstavijo z deli, ki so jih ustvarili v učnem procesu preteklega šolskega leta pri strokovnih predmetih risanja, slikanja, likovne teorije in predstavitvene tehnike. Otvoritev in ogled razstave priporočamo učencem 8. in 9. razredov, ki se odločajo o nadaljnjem šolanju na Gimnaziji Velenje.

Vstopnine ni!

Učne ure v galeriji

Učitelji lahko v prostorih galerije izvajajo svoje lastne učne ure. Pri tem jim lahko pomagamo s podatki o razstavi in umetnikih, ki razstavljajo.

Počitniške delavnice

V času šolskih počitnic organiziramo tedenske slikarske delavnice, ki jih vodijo akademski slikarji ali likovni pedagogi. Delavnice izvajamo ob prijavi deset in več udeležencev. Informacije o začetku delavnice objavljamo na naših spletnih straneh in v dnevnem časopisu.

Delavnice so primerne za otroke od 7 do 15 let.

Naročite se na naše e-novice!
Z e-novicami boste vedno na tekočem z dogajanjem v Galeriji Velenje!