Osnovnošolci

REZERVACIJA IN PRIJAVA NA PEDAGOŠKE PROGRAME: 

Tel: 03/828 00 10

E-mail: info@galerijavelenje.si

Zaradi usklajevanja terminov je potrebna najava skupin en teden vnaprej.

Prvi galerijski koraki

Ključni cilji:

 • Spoznavanje dela v galeriji in načela kulturnega obnašanja.
 • Razvijanje motoričnih spretnosti, ustvarjalnega mišljenja in likovne raznolikosti.
 • Spodbujanje umetniškega doživljanja in razvijanja sposobnosti opazovanja.

Ob obisku se otroci seznanijo z galerijsko ustanovo, njenim poslanstvom, delom, zbirkami in poklici. Skupno obnovimo načela kulturnega obnašanja in pokukamo v raznolikost vizualne umetnosti. V obisk lahko vključimo tudi ogled depoja, kjer otrokom predstavimo, kako varujemo kulturno dediščino. Pridobljeno znanje lahko po predhodnem dogovoru utrdimo z ustvarjalno delavnico, kjer izdelamo prav posebno knjigo malih umetnikov.

Trajanje: 30‒60 min

Za: OŠ od 1. do 3. razreda

1€/UČENCA

Učne ure po galerijsko

Ključni cilji:

 • Razvijanje občutljivosti do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti.
 • Razvijanje individualnih motoričnih in čutnih spretnostih učencev.
 • Seznanitev z osnovnimi likovno-teoretskimi znanji, različnimi likovnimi tehnikami in materiali.

Vsem učiteljem želimo omogočiti skupno načrtovanje učnih ur likovne vzgoje v galerijskih prostorih. Vsebino pripravimo in prilagodimo tako, da ustreza obravnavanemu delu učnega načrta. Učenci se seznanijo z novimi likovnimi pojmi. Po predhodnem dogovoru z učiteljem pripravimo ogled likovnih del iz našega slikarskega, grafičnega in kiparskega depoja ali aktualne razstave. Sledi ustvarjalni del, ki v galerijskem prostoru ponudi drugačne likovne pristope.

Trajanje: po dogovoru (do 120 min)

Za: OŠ (prilagojeno na želeno starostno stopnjo)

Cena: 2€/UČENCA

Učne ure po galerijsko

Kulturni dan v galeriji

Namen kulturnega dneva v Galeriji Velenje je ponuditi prostor, kjer bodo učenci izbrano temo raziskovali s pomočjo čutil, igre in različnih interaktivnih pristopov. Obenem bi poiskali ključne povezave med umetnostjo, kreativnimi novimi tehnologijami in medpredmetnim povezovanjem. Vsebina kulturnega dne je prilagojena izbrani starostni stopnji učenca. 

LOV ZA SPOMENIKI

Ključni cilji:

 • Seznanitev s pojmom javni spomenik ter njegovo vlogo v javnem prostoru.
 • Spoznavanje pomembnih del z različnih oblikovalnih področij domače in kulturne dediščine.
 • Oblikovanje makete in načrtovanje urbanističnih sprememb v domačem kraju.

Program je namenjen medpredmetnemu povezovanju umetnosti, zgodovine, družbe, likovnega snovanja in umetnostne zgodovine. Vključuje interaktivni ogled desetih javnih spomenikov v središču mesta, ogled sodobnih javnih spomenikov po svetu preko AV pripomočkov in individualno zasnovo novega javnega spomenika mestu Velenje (skica z maketo).

SLIKARSKI UROK MAJDE KURNIK

Ključni cilji:

 • Razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz.
 • Razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami in pridobitev izkušnje slikanja s tekočimi in trdimi slikarskimi materiali na različne slikarske podlage.
 • Izražanje kulturne raznolikosti skozi umetnost.

Program je zasnovan po stalni razstavi slovensko-srbske slikarke Majde Kurnik.  Učenci na Velenjskem gradu s pomočjo različnih interaktivnih pristopov podrobneje spoznajo življenje in dela predstavljene umetnice. Sledi sprehod do galerije, kjer bomo s pomočjo medpredmetnega povezovanja bomo njen umetniški opus povezali z aktualno problematiko begunstva ali raziskovanjem figuralike v risbi in sliki.

KULTURNI NA KVADRAT

Ključni cilji:

 • Spoznavanje slovenskih ljudskih junakov ali predstavnikov slovenske književnosti na kreativen način z izdelavo kostumov, atributov, animacij ali družabnih iger.
 • Razvijanje kreativnega učenja skozi ustvarjanje.
 • Krepitev ravni kulturne zavesti.

Program je zasnovan na podlagi medpredmetnega povezovanja s slovenščino in zgodovino. Učenci ob uvodni motivaciji poglobljeno spoznajo izbrano tematiko in jo v ustvarjalnem delu kreativno predstavijo. Dela lahko po predhodnem dogovoru služijo tudi kot dodatno pedagoško pomagalo pri osvajanju znanja slovenske književnosti v šoli.

Trajanje: po dogovoru (do 190 min)

Za: OŠ (prilagojeno na željeno starostno stopnjo) 

Cena: 5€/ UČENCA

Kultuni dan

Voden ogled aktualne razstave

Ključni cilji:

 • Razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture.
 • Razvijanje sposobnosti vrednotenja del in splošne likovne problematike okolja.
 • Razvijanje občutljivosti do kulturne dediščine in sodobne kulturne različnosti.

Voden ogled je vezan na redni razstavni program, ki je oblikovan tako, da predstavi sodobne slovenske likovne ustvarjalce. Poudarek vodenja namenimo aktivnemu spodbujanju kritičnega razmišljanja o postavitvah in pogovoru o aktualnih likovnih temah. Vodstva so prilagojena starostni stopnji otrok.

Trajanje: po dogovoru (do 45 min)

Za: OŠ (prilagojeno na željeno starostno stopnjo)

Brezplačno

Voden ogled aktualne razstave

Na velenjskem gradu

Ključni cilji:

 • Spoznavanje raznolikosti del slovenskega sodobnega slikarstva od impresionizma do danes.
 • Krepitev ravni naše kulturne zavesti.
 • Spoznavanje pomembnosti kulturne dediščine.

Z učenci se sprehodimo do Velenjskega gradu, kjer sledi ogled stalne zbirke Slovenske sodobne umetnosti, ki sistematično nastaja že od leta 1978. Razstavljena so izbrana dela avtorjev od impresionizma do sodobnega časa. Ogled temelji na aktivnem vključevanju otrok v raziskovanje umetnosti. Po dogovoru z učitelji sledi tudi ustvarjalna delavnica na izbrano likovno temo.

Trajanje: po dogovoru (do 120 min)

Za: OŠ (prilagojeno na želeno starostno stopnjo)

Cena: 2€/ UČENCA

Začutimo umetnost

Ključni cilji:

 • Spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja.
 • Spodbujanje otrok k raziskovanju in razvijanju pozitivnega odnosa do slovenske umetnosti.
 • Razvijanje čutnega dojemanja umetnosti skozi sklope izkustvenih in senzoričnih nalog.  

Program je namenjen obiskovalcem s posebnimi potrebami in obsega voden ogled aktualne razstave ter ustvarjalno delavnico na določeno temo. Zasnovan je na principu senzorične ali čutne umetnosti, kar pomeni, da so tako delavnice kot tudi vodenje prilagojeni potrebam ciljne skupine.

Trajanje: po dogovoru (do 60 min)

Za: OPP

1€/ UČENCA

Začutimo umetnost

Razstava - Inventura

V Galeriji Velenje vsako leto gostimo zaključno razstavo dijakov Splošne in strokovne gimnazije Velenje likovne smeri. Dijaki vseh letnikov umetniške gimnazije se predstavijo z deli, ki so jih ustvarili v učnem procesu preteklega šolskega leta pri strokovnih predmetih risanja, slikanja, likovne teorije in predstavitvenih tehnik. Ogled razstave priporočamo učencem 8. in 9. razredov, ki se odločajo o nadaljnjem šolanju v umetniških smereh.

Brezplačno

Naročite se na naše e-novice!
Z e-novicami boste vedno na tekočem z dogajanjem v Galeriji Velenje!