Informacije javnega značaja

Podatki o organizaciji javnega zavoda

Kratek opis delovnega področja javnega zavoda Galerija Velenje:
Ustanoviteljica javnega zavoda Galerija je Mestna občina Velenje. Soustanovitelj zavoda je Gorenje, d.d.. Poslanstvo Galerije je trajno in nemoten izvajanje galerijske dejavnosti kot javne službe, v skladu s pristojnim aktom Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Trajno in nemoteno opravljanje te dejavnosti je v javnem interesu, ki ga v okviru svojih funkcij zagotavlja Mestna občina Velenje.

Galerija izvaja naloge galerijske dejavnosti, kjer se zbira, hrani in proučuje predmete iz likovno - kulturne dediščine slovenskega in predvsem lokalnega pomena. Poudarek je na odkrivanju sodobnih likovnih ustvarjalcev, spremljanju njihovega razvoja in zbiranju sodobne likovne ustvarjalnosti.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Barbara Pokorny
Naziv javnega zavoda: Festival Velenje, enota Galerija Velenje
Titov trg 4, 3320 Velenje
Telefon: 03 / 897 68 40
Faks: 03 / 897 68 42
E-naslov: info@galerijavelenje.si

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje zavoda

Notranji predpisi:

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 19-2008)
• Poslovnik o delu Sveta Galerija Velenje
• Pravilnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v Svet Galerije Velenje
• Požarni red v Galeriji Velenje

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Letno poročilo 2009
 • Letno poročilo 2010
 • Letno poročilo 2011
 • Letno poročilo 2012
 • Letno poročilo 2013
 • Letno poročilo 2014
 • Letno poročilo 2015

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam Kadrovske evidence
 • Seznami uporabnikov
 • Evidence dokumentarnega gradiva
 • Sejno gradivo s potrjenimi zapisniki
 • Akti zavoda
 • Javni razpisi

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Pisni dokumenti se hranijo v Galeriji Velenje in so dostopni na zahtevo stranke ali zainteresirane javnosti na podlagi pisne oz. ustne zahteve oz. zaprosila.
Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Podatki o prireditvah
 • Cenik najemov prostorov in opreme

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Naročite se na naše e-novice!
Z e-novicami boste vedno na tekočem z dogajanjem v Galeriji Velenje!